WEDNESDAY, MAY 1

 

HOUR FIELD 2 RESULTS HOUR FIELD 3 RESULTS HOUR FIELD 5 RESULTS
9:00 Antwerp 🇧🇪 3 9:00 Valencia B 🇪🇸 7 9:00
Bratislava C 🇸🇰 6  Lubin 🇵🇱 2
10:00 Valencia A 🇪🇸 2 10:00 Kazincbarcika 🇭🇺 2 10:00  Haacht 1 🇧🇪 2
Haacht 2 🇧🇪 5 Kortrijk 🇧🇪 7 Unterwatersdorf 🇦🇹 1
11:00 Bratislava A 🇸🇰 8 11:00 Praha 🇨🇿 0 11:00
Dobieszczyzna 🇵🇱 1 Sint-Denijs-Westrem 🇧🇪 12
12:00 Bratislava B 🇸🇰 4 12:00 SPW Brussels 🇧🇪 2 12:00 Majadahonda 🇪🇸 4
Zwijnaarde 🇧🇪 4 Ełk 🇵🇱 2 Szczecin 🇵🇱 4
13:00 Dingli 🇲🇹 2 13:00 Lugo 🇪🇸 1 13:00
Bratislava D 🇸🇰 7 Halle 🇧🇪 2
14:00 Antwerp 🇧🇪 1 14:00 Valencia B 🇪🇸 6 14:00 Kazincbarcika 🇭🇺 4
Sint-Denijs-Westrem 🇧🇪 3 Unterwatersdorf 🇦🇹 1 Dobieszczyzna 🇵🇱 3
15:00 Lubin 🇵🇱 3 15:00 Valencia A 🇪🇸 9 15:00
Bratislava B 🇸🇰 6 Ełk 🇵🇱 1
16:00 Kortrijk 🇧🇪 15 16:00 Bratislava C 🇸🇰 3 16:00 Haacht 2 🇧🇪 3
Lugo 🇪🇸 2 Majadahonda 🇪🇸 1 Dingli 🇲🇹 1
17:00 Praha 🇨🇿 0 17:00 Haacht 1 🇧🇪 3 17:00
Szczecin 🇵🇱 17 Zwijnaarde 🇧🇪 7
18:00 SPW Brussels 🇧🇪 0 18:00 Bratislava A 🇸🇰 2 18:00
Bratislava D 🇸🇰 10 Halle 🇧🇪 2

THURSDAY, MAY 2

 

HOUR FIELD 2 RESULTS HOUR FIELD 3 RESULTS HOUR FIELD 5 RESULTS
9:00 Sint-Denijs-Westrem 🇧🇪 0 9:00 Unterwatersdorf 🇦🇹 0 9:00
Szczecin 🇵🇱 2 Zwijnaarde 🇧🇪 6
10:00 Ełk 🇵🇱 1 10:00 Dobieszczyzna 🇵🇱 3 10:00 Valencia B 🇪🇸 6
Bratislava D 🇸🇰 8 Halle 🇧🇪 5 Bratislava B 🇸🇰 3
11:00 Kazincbarcika 🇭🇺 0 11:00 Antwerp 🇧🇪 4 11:00
Lugo 🇪🇸 3 Majadahonda 🇪🇸 4
12:00 Lubin 🇵🇱 4 12:00 Valencia A 🇪🇸 0 12:00 Bratislava C 🇸🇰 10
Haacht 1 🇧🇪 5 Dingli 🇲🇹 3 Praha 🇨🇿 1
13:00 Haacht 2 🇧🇪 9 13:00 Kortrijk 🇧🇪 8 13:00
SPW Brussels 🇧🇪 0 Bratislava A 🇸🇰 1
14:00 Antwerp 🇧🇪 4 14:00 Valencia B 🇪🇸 3 14:00 Kazincbarcika 🇭🇺 5
Szczecin 🇵🇱 5 Zwijnaarde 🇧🇪 3 Halle 🇧🇪 3
15:00 Haacht 1 🇧🇪 9 15:00 Valencia A 🇪🇸 0 15:00
Bratislava B 🇸🇰 0 Bratislava D 🇸🇰 14
16:00 Kortrijk 🇧🇪 16 16:00  Bratislava C 🇸🇰 2 16:00 Haacht 2 🇧🇪 11
Dobieszczyzna 🇵🇱 0 Sint-Denijs-Westrem 🇧🇪 2 Ełk 🇵🇱 1
17:00 Praha 🇨🇿 1 17:00 Lubin 🇵🇱 3 17:00
Majadahonda 🇪🇸 3  Unterwatersdorf 🇦🇹 4
18:00 SPW Brussels 🇧🇪 1 18:00 Bratislava A 🇸🇰 3 18:00 Valencia A 🇪🇸 1
Dingli 🇲🇹 4 Lugo 🇪🇸 2 Haacht 1 🇧🇪 1

FRIDAY, MAY 3

HOUR FIELD 2 RESULTS HOUR FIELD 3 RESULTS HOUR FIELD 5 RESULTS
9:00 Valencia A 🇪🇸 4 9:00 Kazincbarcika 🇭🇺 5 9:00
SPW Brussels 🇧🇪 4 Bratislava A 🇸🇰 2
10:00 Kortrijk 🇧🇪 8 10:00 Bratislava C 🇸🇰 1 10:00  Lubin 🇵🇱 2
Halle 🇧🇪 1 Szczecin 🇵🇱 2 Zwijnaarde 🇧🇪 8
11:00 Unterwatersdorf 🇦🇹 2 11:00 Haacht 2 🇧🇪 0 10:00 FIELD6 Antwerp 🇧🇪 5
Bratislava B 🇸🇰 4 Bratislava D 🇸🇰 8 Praha 🇨🇿 1
12:00 Ełk 🇵🇱 2 12:00 Dobieszczyzna 🇵🇱 1 12:00 Sint-Denijs-Westrem 🇧🇪 5
Dingli 🇲🇹 7 Lugo 🇪🇸 4 Majadahonda 🇪🇸 1

 

FIRDAY, MAY 3 – QUATERFINALS

HOUR FIELD 2 RESULTS HOUR FIELD 3 RESULTS
13:00 2 A Valencia B 🇪🇸 4 13:00 1 A Zwijnaarde 🇧🇪 0
1 B Szczecin 🇵🇱 5 2 B Sint-Denijs-Westrem 🇧🇪 2
14:00 2 C Kazincbarcika 🇭🇺 0 14:00 1 C Kortrijk 🇧🇪 4
1 D Bratislava D 🇸🇰 4 2 D Haacht 2 🇧🇪 1

SATURDAY, MAY 4 – for 5th – 8th place

HOUR FIELD 2 RESULTS HOUR FIELD 3 RESULTS
11:00 Po E Zwijnaarde 🇧🇪 12 11:00 Po G Haacht 2 🇧🇪 6 (2+4)
Po F Valencia B 🇪🇸 2 Po H Kazincbarcika 🇭🇺 7 (2+5)

SATURDAY, MAY 4 – SEMIFINALS

HOUR FIELD 2 RESULTS HOUR FIELD 3 RESULTS
12:00 Zm E Sint-Denijs-Westrem 🇧🇪 1 12:00 Zm G Kortrijk 🇧🇪 9
Zm F Szczecin 🇵🇱 2 Zm H Bratislava D 🇸🇰 2

SATURDAY, MAY 4 – for 5th and 7th place

HOUR FIELD 2 – 5h place RESULTS HOUR FIELD 3 – 7th place RESULTS
13:00 Zm M Zwijnaarde 🇧🇪 8 13:00 Po M Valencia A 🇪🇸 4
Zm N Kazincbarcika 🇭🇺 1 Po N Haacht 2 🇧🇪 3

SATURDAY, MAY 4 – for 1st and 3rd place

HOUR FIELD 2 – FINAL RESULTS HOUR FIELD 3 – 3rd place RESULTS
14:00 Zm K Szczecin 🇵🇱 0 14:00 Po K Sint-Denijs-Westrem 🇧🇪 1
Zm L Kortrijk 🇧🇪 1 Po L Bratislava D 🇸🇰 2