Prihaja ekipa mladih beguncev

V SODELOVANJU Z ORGANIZACIJO MLADINSKI CEH SE BO PGSi 2019 UDELEŽILA TUDI EKIPA MLADIH BEGUNCEV

Mladim beguncem želimo ponuditi izkušnjo sodelovanja in povezovanja z mladimi iz Evrope. Prav tako pa želimo mladim, ki se bodo iger udeležili, približati tematiko migracij in preko lastne izkušnje spodbuditi razmišljanje o integraciji in aktivnem državljanstvu.

Migracije in integracija mladih, ki prihajajo in ostanejo v našem okolju, je eden izmed najpomembnejših izzivov naše družbe v tem času. Skupaj z zaposlenimi v Azilnem domu Ljubljana in Dijaškim domom Postojna, kjer so nastanjeni mladoletni begunci brez spremstva, smo si želeli vsaj v nekem malem delu odgovoriti na te izzive. Integracija pomeni biti del, biti sprejet, biti obravnavan kot enakovreden in enakopraven. Tem ciljem sledi tudi naš projekt:

·        Mladim beguncem ponuditi izkušnjo sodelovanja in povezovanja v evropskem projektu z namenom omogočanja enakih možnosti.

·        Drugim mladim udeležencev iger približati tematiko migracij in preko lastne izkušnje spodbuditi razmišljanje o integraciji in aktivnem državljanstvu.

V projekt bo vključenih 7 mladih beguncev med 15 in 18 let  ter 3 prostovoljci spremljevalci, ki bodo vseh pet dni trajanja projekta nastanjeni v enem od ljubljanskih dijaških domov skupaj z drugimi udeleženci.

Tudi mi smo lahko del globalne rešitve.