Bistvo Mednarodnih salezijanskih iger mladih je športno tekmovanje. Tekmuje se v 4 različnih športnih panogah ter po spolu ločeno v dveh starostnih kategorijah. Poleg športnega udejstvovanja pa je glavni poudarek na kulturni izmenjavi, druženju in duhovnosti.
Glavni cilji Mednarodnih salezijanskih iger mladih so omogočanje mladim, da se vključijo v šport in prek tega gradijo svet, ki spoštuje temeljne vrednote kot so: mir, prijateljstvo, resnica, dobro, pravičnost, svoboda, ljubezen, dostojanstvo človeka, solidarnost in poštena igra. Bolj specifični cilji po področjih pa so športni, kulturni, promocijski, integralni, izobraževalni in verski.